سنجد عکاس

این خانم شیطون که جای یکی از دوربین‌هام رو با رختخوابشون اشتباه گرفتند و قصد ترک بستر هم ندارند عالیجناب سنجد هستند.