شرح بی‌نهایت

این شرح بی‌نهایت کز زلف یار گفتند

حرفیست از هزاران کاندر عبارت آمد

عکسهایی از مراسم رونمایی کتاب «شرح بی نهایت»، خاطرات مشترک آزرم و فرهاد فخرالدینی در موزه موسیقی ایران.