نسیم وصل با ستاره ها – همایون و محمدرضا شجریان

عکسهایی از کنسرت این روزهای همایون شجریان. با اجرای آثار محمدجواد ضرابیان، “نسیم وصل” و “با ستاره‌ها” به رهبری بردیا کیارس.

و اجرای این شب میهمان ویژه‌ای چون محمدرضا شجریان داشت، که ایستاده چون دیگران به تشویق همایون و دیگر اعضای ارکستر پرداخت، تا اجرای جانانه‌ای از مرغ سحر را بشنویم.