فروردین ۱۳۹۳

کامران عدل


جمعه این هفته در گالری اعتماد نمایشگاهی از عکس‌های کامران عدل برپاست. ۶۰ سال عکاسی! “آمال و آرزوهای نیامده و برباد رفته”. بی‌شک عکس‌ها دیدنی‌ست، عکس‌های کامران عدل مهم است. اما به گمان من چیزی که از عکس‌ها مهم‌تر و دیدنی‌تر است شخص کامران عدل است.
این‌که کسی ۶۰ سال عکاسی کند، هم عکس‌هایش و هم خودش مهم باشند. هر روز با دوربین و بدون دوربین چیزی برای گفتن داشته باشد! انگیزه داشته باشد برای عکاسی، انگیزه داشته باشد برای کار کردن و کار کردن، دیدنی‌ست، آموختنی‌ست.

بهار

به شکوفه‌ها، به باران

برسان سلام ما را