گربه بزرگ ، گربه کوچک


اینترنت پُر است از انواع عکس گربه‌ها، اما عکسهای پروژه جدید جورج لوگان به نام «گربه بزرگ، گربه کوچک» برداشت متفاوتی از عکاسی و فتومونتاژ گربه‌سانان ارائه کرده است.

 

ادامه مطلب»